spacer.png, 0 kB

Menu

START
Szukaj
Deklaracja Członkowska TMMP
Nasz Patron
Wiem coś więcej o Poznaniu!
Hymn TMMP
Prelekcje Doktora Rezlera 2024
Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast
Informacje
Konkursy TMMP
Archiwum
Władze
Honorowi Członkowie
Prezesi TMMP
Statut
Rys historyczny
Wspomnienia o Tych, którzy odeszli
Chór im. Stanisława Moniuszki
Sekcja Folkloru
Księga Gości
Galeria
Dzieje Grodu Przemysła
Wystawa Jubileuszowa
Poznań zachowany w kadrze
Zaduszki AD 2023
Wyznania w Poznaniu
Klub Posnaniana
Zielony Poznań
Twój fyrtel
Znalezione w literaturze
Piszemy o Poznaniu
O nas w mediach
Przechadzka śladami Wiktora Degi
Uśmiechnięci poznaniacy

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Logo TMMP

Logo TMMP

Prezydent C. Ratajski

Prezydent Cyryl Ratajski

Herb Miasta Poznania

Herb Miasta Poznania

Tłok pieczętny

Tłok pieczętny

Statystyki

Użytkowników: 41
Artykułów: 267
Adresów: 40
Odwiedzających: 1348653

Sonda

Jak oceniasz obecną kadencję władz naszego miasta?
 
Co uważasz za największy problem w naszym mieście:
 

Gościmy


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
START arrow Dzieje Grodu Przemysła arrow Rola Kół Naukowych w poznawaniu Dziejów Grodu Przemysła (numer specjalny 1/2012)
Rola Kół Naukowych w poznawaniu Dziejów Grodu Przemysła (numer specjalny 1/2012) Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Mateusz Hurysz   

Streszczenie

Rola Kół Naukowych w poznawaniu Dziejów Grodu Przemysła

1) Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego im. Prof. Janusza Pajewskiego Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (IKNDW im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM Poznań);

2) Międzywydziałowe Koło Naukowe Doktorantów im. Prof. Heliodora Święcickiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (MKND im. Prof. Heliodora Święcickiego UAM Poznań).

       Koło Naukowe to organizacja zrzeszająca studentów w obrębie szkoły wyższej. Celem Koła naukowego jest (przynajmniej w założeniu) wszechstronna działalność, mająca na celu naukowe poznanie w różnych wymiarach (na poziomie studiów I i II stopnia ma ona charakter bardziej ograniczony, z kolei na III etapie studiów podług systemu bolońskiego winna wykazywać zdecydowanie większą percepcję poznania naukowego), integrację swoich członków ukierunkowaną wspólnymi zainteresowaniami oraz chęć  samokształcenia zwykle w powiązaniu z kierunkiem odbywanych studiów.

            Koła naukowe mogą działać w dwóch postaciach: jako grupy nieformalne oraz struktury zarejestrowane. Aby dane koło mogło zostać powołane do życia musi przejść na wielu uczelniach procedurę rejestracyjną. Dzieje się to zwykle w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich. Są przypadki, kiedy to niektóre Koła uzyskują samodzielność poprzez rejestrację w sądzie. Wówczas można zaliczyć takie Koło do kategorii organizacji pozarządowych. Dzieje się to również w przypadku, gdy absolwenci działający w strukturach studenckich chcą dalej utrzymywać więź i przynależność do takiej organizacji i przekształcają wspomniane wyżej w typowe organizacje pozarządowe. Znamiennym przypadkiem na podwórku poznańskim jest PTOP Salamandra. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra’’ powstało w 1993 r. W 2004 r. uzyskało statut organizacji pozarządowej. Ta społeczna organizacja przyrodnicza podejmuje działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego poprzez praktyczną ochronę, działania prawne i lobbingowe, a także edukację przyrodniczą, w tym ekologiczną. Towarzystwo prężnie wypełnia swoje obowiązki, skupia kilka tysięcy członków, korzysta z licznej pomocy wolontariuszy, współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, jest członkiem podobnych organizacji międzynarodowych (IUCN, BatLife Europe, CEEWeb), wydaje czasopismo ,,Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA’’ oraz posiada koła regionalne w całej Polsce. Siedziba Salamandry mieści się w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej 7/3.

            Koła naukowe mogą przybrać postać incydentalną i charakteryzującą się brakiem ciągłości, ponieważ należy wziąć pod uwagę krótkotrwałość okresu studiów oraz dużą indywidualność i samodzielność studentów. Bywają przypadki, że z powodu małego zainteresowania koło zamiera. Z drugiej strony znana jest długowieczność Kół naukowych. Najlepszym przykładem jest ,,Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego’’, które istnieje od 1851 r. To Koło naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest zarazem najstarszym i największym kołem w Polsce. Koło to posiada bogatą tradycję i swoistą strukturę: przewodniczących sekcji tematycznych, czy funkcję kuratora, który sprawuje ze strony uczelni opiekę nad TBSP UJ – ten powoływany jest uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

          Jak to wygląda na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Największy poznański uniwersytet zrzesza około 120 Kół naukowych. W tym miejscu należałoby zadać pytanie, dlaczego doktoranci na Wydziale Historycznym UAM nie posiadają swojego Koła naukowego? Odpowiedź ciągle stoi pod znakiem zapytania. Gdyby powstało takie Koło mogłoby ono swoją działalnością pchnąć do przodu profesjonalny stan badań. Naturalnie, że również i w nim zajmowano by się szeroko rozumianym humanizmem, ale korzyści odniosłyby też badania nad historią Poznania. Niestety aż do tej chwili nie widać dobrej woli, sprzyjającej jego utworzeniu, a przecież podstawowe działania zostały już wykonane. Oto dowód: w ostatnim kwartale 2010 r. autor niniejszego tekstu wniósł inicjatywę powołania Koła naukowego dla doktorantów Wydziału Historycznego w zamyśle interdyscyplinarnego, bo w jego skład wchodziliby młodzi naukowcy z różnych kierunków humanistycznych (historia, historia sztuki, archeologia, wschodoznawstwo, etnologia i antropologia oraz muzykologia). Jeszcze we wspomnianym 2010 r. powstały projekty: pisma wiodącego do władz Wydziału Historycznego i UAM, statutu, wybrania patrona i deklaracji członkowskiej. Z biegiem czasu największej modyfikacji został poddany projekt statutu i wybór patrona spośród trzech zaproponowanych kandydatur w osobach wybitnych profesorów: Janusza Pajewskiego, Stanisława Karwowskiego oraz Józefa Kostrzewskiego. Po głębokich analizach i przeprowadzonym rozeznaniu oraz po przedstawianiu stosownej argumentacji, wybór padł na tego pierwszego. Na tym sprawa utknęła i do dziś nie może wydostać się z poziomu pierwszej instancji, mianowicie z Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego UAM, który winien w regulaminowym czasie przedłożyć stosowne dokumenty Radzie Wydziału Historycznej UAM na ręce dziekana i po stosownej procedurze powinno znaleźć się to wszystko na biurku rektora tego uniwersytetu. Potem już tylko formalnością byłaby rejestracja tego naukowego stowarzyszenia, które zapewne służyłoby całej społeczności doktoranckiej z korzyścią dla wszystkich stron – szeroko rozumianych badań naukowych, jak również szerzeniu wiedzy na temat stolicy Wielkopolski. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie powstanie dla doktorantów Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu Koło naukowe i będzie mogło zrzeszać młodych miłośników nauki i autentycznej wiedzy akademickiej – oby tak się stało…

 

      Mateusz Hurysz

Pełen tekst artykułuDeklaracja członkowska

IKNDWH

Logo1

Logo2

MKND

Patron

Pismo przewodnie

Statut

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB