spacer.png, 0 kB

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Logo TMMP

Logo TMMP

Prezydent C. Ratajski

Prezydent Cyryl Ratajski

Herb Miasta Poznania

Herb Miasta Poznania

Tłok pieczętny

Tłok pieczętny

Statystyki

Użytkowników: 260
Artykułów: 264
Adresów: 40
Odwiedzających: 1148894

Sonda

Jak oceniasz obecną kadencję władz naszego miasta?
 
Co uważasz za największy problem w naszym mieście:
 

Gościmy


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
START arrow Wiem coś więcej o Poznaniu!
Wiem coś więcej o Poznaniu! Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Krzysztof Gmerek   

Relacje zdjęciowe z Warsztatów

Wiem coś więcej o Poznaniu” - Warsztaty Historyczno -Krajoznawcze dla Dzieci i Młodzieży.

„Wiem coś więcej o Poznaniu” to przedsięwzięcie TMMP adresowane do dzieci i młodzieży uczęszczających do poznańskich szkół wszystkich typów, mające na celu ukazanie i przybliżenie im walorów kulturalnych oraz historycznych i krajoznawczych Miasta Poznania i Wielkopolski, a także wpajanie zachowań ekologicznych.

Warsztaty stanowią asumpt do poszerzania przez uczniów, przy współdziałaniu z ich nauczycielami, wiedzy własnej na temat Miasta Poznania i Wielkopolski, a także podwyższania świadomości konieczności ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, zwłaszcza w aspekcie przynależności Polski do zjednoczonej Europy.

Działania warsztatowe mają na celu wyćwiczenie umiejętności przekazywania innym piękna i uroków regionu, jak też wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez ułatwianie uczniom z różnych grup społecznych, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu do zabytków Miasta i Wielkopolski. Stwarzają one bodźce pedagogiczne do rozwoju indywidualnego i pracy twórczej.

Cele owe realizowane są poprzez przybliżanie uczniom ciekawych, częstokroć mało znanych zabytków oraz miejsc, stanowiących o uroku naszego Miasta i regionu. Umożliwia to uczestnikom odbywanie swego rodzaju podróży w czasie i przestrzeni, która poprzez ukazanie kilkunastu ciekawostek, być może zaintryguje i dodatkowo zainspiruje uczniów do własnych poszukiwań i dociekań na temat dziejów Grodu Przemysła i Wielkopolski.

Metody edukacyjne są w tym przypadku typowo warsztatowe i bazują na bezpośrednim i jak najpełniejszym kontakcie uczestnika z danym obiektem zabytkowym, eksponatem czy fachowcem z danej dziedziny, mogącym poprzez rozmowę i dyskusję przekazać mu możliwie jak najwięcej informacji z tematyki objętej danymi zajęciami warsztatowymi.

Reasumując: „Wiem coś więcej o Poznaniu” -to warsztaty z zakresu historii, krajoznawstwa i ekologii, odbywające się w obrębie administracyjnym Poznania i niektórych rejonów Wielkopolski, z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak geografia, muzealnictwo czy historia architektury.

Integralną częścią Warsztatów jest Konkurs Warsztatowy na najciekawszą pracę będącą relacją, wspomnieniem lub swego rodzaju impresją odnoszącą się do tematyki zajęć, w których uczeń uczestniczył. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

W okresie od września 2007 r. do grudnia 2011 r. odbyły się 62 Warsztaty, w tym 9 wycieczek autokarowych, między innymi do Rogalina, Uzarzewa, Biskupina i Gniezna, w których udział wzięło ponad 1500 uczestników z 30 szkół wszystkich typów.

Warsztaty Edukacyjne Edycje 2008 oraz 2010 uzyskały dotacje z Urzędu Miasta Poznania.

Udział w Warsztatach uczniów oraz ich nauczycieli -opiekunów jest w pełni darmowy.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową.

Szczegółowe relacje znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce Galeria.

Sprawozdanie za okres 12 czerwca 2008 r. - 27 czerwca 2012 r.

1. Rok 2008:

Miejsca i daty Warsztatów:

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na poznańskim Golęcinie -27 września 2008 r.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie -28 września 2008 r.

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu -25 października 2008 r.

Fara Poznańska -8 listopada 2008 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu -22 listopada 2008 r.

Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu -6 grudnia 2008 r

Makieta Dawnego Poznania -6 grudnia 2008 r.

Wigilia po poznańsku -13 grudnia 2008 r.

184 uczestników, w tym 163 uczniów i 21 nauczycieli, a także rodzice z 10 szkół wszystkich typów.

Konkurs Warsztatowy: wpłynęło 18 prac uczniów z 4 szkół. Przyznano 5 pierwszych, 6 drugich oraz 7 trzecich nagród.

Wręczenie nagród laureatom odbyło się w dniu 3 kwietnia 2009 r.

2.Rok 2010:

Miejsca i daty Warsztatów:

Warsztaty w Muzeum Etnograficznym -6 marca 2010 r.

Warsztaty w Muzeum Instrumentów Muzycznych -13 marca 2010 r.

Zajęcia w Salonie Feliksa Nowowiejskiego -20 marca 2010 r.

Zajęcia w Forcie VII 10 -kwietnia 2010 r.

Warsztaty w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie -24 kwietnia 2010 r.

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu -8 maja 2010 r.

Teatr Nowy -17 maja 2010 r.

Teatr Nowy i spektakl "Lobotomobil" -20 maja 2010 r.

Muzeum Sztuk Użytkowych -29 maja 2010 r.

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu -18 września 2010 r.

Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli -25 września 2010 r.

Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli -2 października 2010 r.

Wizyta w Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej nr 5 -9 października 2010 r.

Pałac w Rogalinie uczestników -16 października 2010 r.

Zajęcia z wykorzystaniem papieru -Papier czerpany. Historia powstania papieru i jego technologia – lekcja multimedialna -23 października 2010 r. -2 zajęcia

Zajęcia z wykorzystaniem papieru -Od rękopisu do książki drukowanej oraz Historia kaligrafii 6 listopada 2010 r. -2 zajęcia

Makieta Dawnego Poznania -Gród Pierwszych Piastów -20 listopada 2010 r

Muzeum Wojskowe -27 listopada 2010 r.

Biblioteka Ekologiczna -2 grudnia 2010 r.

Muzeum Archeologiczne -Zajęcia z gliną oraz Życie w średniowiecznym grodzie -4 grudnia 2010 r. -2 zajęcia

Wigilia po poznańsku -Finał IV Edycji Warsztatów Edukacyjnych TMMP "Wiem coś więcej o Poznaniu" Edycja 2010 oraz rozstrzygnięcie Konkursu Warsztatowego -18 grudnia 2010 r.

Makieta Dawnego Poznania -18 grudnia 2010 r. Muzeum Archeologiczne -21 grudnia 2010 r.

W ramach realizacji zadania zrealizowano ogółem 26 Warsztatów -o 8 więcej, niż przewidywał to harmonogram zawarty w ofercie, skierowanej i zaakceptowanej przez Wydział Oświaty UM w Poznaniu. 655 uczestników, w tym 580 uczniów i 75 nauczycieli , a także rodzice z 18 szkół wszystkich typów.

Konkurs Warsztatowy: wpłynęły 52 prace uczniów z 9 szkół. Przyznano 18 pierwszych, 13 drugich oraz 21 trzecich nagród. Wręczenie nagród laureatom odbyło się w dniu 18 grudnia 2010 r.

3. Rok 2011:

Miejsca i daty Warsztatów:

Makieta Dawnego Poznania -16 kwietnia 2011 r.

Teatr Animacji -16 kwietnia 2011 r.

Zajęcia z woskiem w SP nr 6 -14 maja 2011 r.

Gniezno MPPP oraz Katedra -wycieczka autokarowa -21 maja 2011 r.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego -28 maja 2011 r.

Jacht Klub Wielkopolski -4 czerwca 2011 r.

Cytadela -11 czerwca 2011 r.

Stadion Miejski w Poznaniu 27 września 2011 r.

Muzeum w Kórniku -wycieczka autokarowa -1 października 2011 r.

Spacer po Dzielnicy Cesarskiej i Starym Rynku -8 października 2011 r.

Muzeum Archidiecezjalne -22 października 2011 r.

Spotkanie z Policjantami w Komendzie Policji -28 października 2011 r

Makieta Dawnego Poznania - Gród Pierwszych Piastów -10 grudnia 2011 r.

390 uczestników, w tym 350 uczniów i 40 nauczycieli oraz rodzice z 17 szkół wszystkich typów.

Konkurs Warsztatowy: wpłynęło 19 prac uczniów z 5 szkół. Przyznano 8 pierwszych, 6 drugich oraz 5 trzecich nagród.

W Konkursie wiedzy o Poznaniu udział wzięły 23 osoby z 4 szkół. Wręczenie nagród laureatom odbyło się w dniu 18 czerwca 2012 r.

Ogółem w okresie od 27 września 2008 r. do 10 grudnia 2011 r. odbyło się:

47 Warsztatów, w tym siedem wycieczek autokarowych, w których udział wzięło:

1229 uczestników, w tym 1093 uczniów, 136 nauczycieli oraz rodzice z 28 szkół wszystkich typów, w tym z 16 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 3 zespołów szkół oraz 2 LO.

Średnio w jednych Warsztatach udział wzięło 26 uczestników, nie licząc rodziców uczniów.

W Konkursach Warsztatowych udział wzięło 89 uczniów.

Szkoły biorące udział w Warsztatach Edukacyjnych Edycje: 2008, 2010 i 2011:

SP 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

SP 5 im. Romualda Traugutta

SP 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi

SP 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu

SSP 29 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego

SP 38 w Poznaniu

SP 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

SP nr 51. im. Bronisława Szwarca

SP 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu

SP 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu

SP 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu

SP 87 im. Stefana Żeromskiego

SP 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Poznaniu

Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

Gimnazjum nr 5 im. Kazimierza Nowaka w Poznaniu

Gimnazjum nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu

Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu

Gimnazjum nr 35 Gimnazjum nr 42 im. Henryka Sienkiewicza

Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Gimnazjum nr 62 im. Adama Wodziczki w Poznaniu

Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu

Zespół Szkół Chemicznych

Zespół Szkół Mechanicznych

IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu

XII LO im. Marii Skłodowskiej -Curie

Warsztaty Edukacyjne Edycje 2008 oraz 2010 uzyskały dotacje z Urzędu Miasta Poznania.

Relacje zdjęciowe z Warsztatów

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB