Zadanie to realizowane jest ze środków publicznych Miasta Poznania przekazanych w drodze konkursu.