Cyryl Ratajski

Prezydent Cyryl Ratajski

Prezesi TMMP


Prezesi Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania


Kazimierz Ruciński 14. XII. 1922 r. -18. V. 1936 r.

Zygmunt Zaleski 19. V. 1936 r. -4. IX. 1939 r.

Franciszek Jaśkowiak 6. VI. 1945 r. -10 .VI. 1946 r.

Feliks Dropiński 10. VI. 1946 r. -24. IV. 1948 r.

Ignacy Kaczmarek 25. IV. 1945 r. -7. II. 1960 r.

Józef Górski 8. II. 1960 r. -12. II. 1961 r.

Stanisław Kubiak 13. II. 1961 r. -1. VIII. 1978 r.

Zygmunt Wolniewicz 16. X. 1978 r. -8. II. 1983 r.

Stanisław Nawrocki 14. III. 1983 r. -17. II. 2000 r.

Jadwiga Rotnicka 17. II. 2000 r. -12. VI. 2008 r.

Antoni Szczuciński -od 12. VI. 2008 r.

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
Wszelkie Prawa Zastrzeżone