Cyryl Ratajski

Prezydent Cyryl Ratajski

Konkurs na 450 -lecie Poczty Polskiej

Uroczyste zakończenie Konkursu


Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego


pod hasłem:

"450 -lecie Poczty Polskiej"


18 IV AD 2008


Zdjęcia    W dniu 18 kwietnia bieżącego roku, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, odbyło się uroczyste zakończenie dorocznego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży pod auspicjami Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, zorganizowanego w tej edycji pod hasłem: "450 -lecie Poczty Polskiej".


    Konkurs tegoroczny zorganizowany został pod patronatem Poczty Polskiej, która zechciała również być fundatorem nagród dodatkowych.
Pragniemy przy tej okazji wyrazić swą ogromną wdzięczność Poczcie Polskiej za przychylność i objęcie naszego przedsięwzięcia swym mecenatem.


    Opiekunem merytorycznym Konkursu zaś Zgodził się być Pan prof. dr hab. Andrzej Wyrwa z Zakładu Historii średniowiecznej Wydziału Historycznego UAM.
Dziękujemy Panu Profesorowi za życzliwość i opiekę.


    Jak co roku, tak i tym razem, Konkurs odbywał się pod auspicjami Komisji Młodzieżowej TMMP, której Przewodniczy Pan mgr Mariusz Polarczyk.


Komisja Konkursowa, w skład której Weszli:

Pan mgr Mariusz Polarczyk -Przewodniczący

Pani mgr Gertruda Polarczyk -Kierownik Biura TMMP

Pan mgr Jędrzej Stefan Oksza -Płaczkowski -Zastępca Prezesa TMMP

Pani mgr Krystyna Srokówna -Przewodniczka PTTK

Pan Krzysztof Gmerek -Koordynator Warsztatów Edukacyjnych TMMP


oraz z ramienia Poczty Polskiej Panie:

mgr Izabela Grzelka -Kierownik Działu Marketingu

mgr Magdalena Przykucka -Specjalista ds. standaryzacji i wizualizacji


dokonała po wnikliwej analizie i ożywionej dyskusji oceny ponad setki prac konkursowych, nadesłanych na Konkurs tak z rejonu Poznania, jak i spoza jego granic.


Ogółem w tegorocznym Konkursie udział wzięło 14 szkół, w tym:


3 Szkoły Podstawowe (w tej liczbie jedna Szkoła ze Swarzędza)

5 Gimnazjów

1 Szkoła Zawodowa

5 Liceów Ogólnokształcą cych (w tej liczbie jedna Szkoła z Pniew)


oraz


3 Przedszkola. (w tej liczbie dwa Przedszkola z Tarnowa Podgórnego).


Są to, wymieniając w kolejności wiekowej uczestników:

 1. Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka w Poznaniu
 2. Prywatne Przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym
 3. Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką" w Tarnowie Podgórnym
 4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 5. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu
 6. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu
 7. Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu
 8. Gimnazjum nr 26 im Józefa Tischnera w Poznaniu
 9. Gimnazjum nr 57 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu
 10. Gimnazjum nr 60 w Poznaniu
 11. Społeczne Gimnazjum nr 1 STO im. św. U. Ledóchowskiej w Poznaniu
 12. Zespół Szkół Zawodowych im. Joachima Lelewela w Poznaniu
 13. IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 14. VI LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 15. IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu
 16. XVI LO im. Charles de Gaulle`a w Poznaniu
 17. LO Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.

Wyżej wymienione Szkoły oraz Przedszkola nadesłały łącznie 122 prace konkursowe, w tym ze Szkół wpłynęły 44 prace, natomiast z Przedszkoli prac 78.


Tradycyjnie już nadesłane prace wykonane zostały różnymi technikami.
I tak otrzymano:

° 89 prac plastycznych
° 26 prac albumowych
° 3 makiety
° 3 prezentacje multimedialne
° 1 kompozycję słowno -muzyczną


Wśród autorów nadesłanych prac znalazło się 46 uczniów wszystkich typów Szkół, w tym:


° 13 uczniów Szkół Podstawowych
° 23 uczniów Gimnazjów
° 1 uczeń Zespołu Szkół Zawodowych
° 9 uczniów Liceów Ogólnokształcących

oraz 92 Przedszkolaków, w tym:


° 62 dzieci z Przedszkola nr 44 im. Janusza Korczaka w Poznaniu
° 24 dzieci z Prywatnego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym
° 6 dzieci z Przedszkola "Pod Wesołą Chmurką" w Tarnowie Podgórnym.


Komisja Konkursowa na swym posiedzeniu w dniu 9. kwietnia 2008 roku, po wnikliwej i dogłębnej ocenie wszystkich nadesłanych prac oraz po merytorycznej dyskusji postanowiła przyznać:


° 11 nagród I stopnia -w tym 5 ex aequo z wyróżnieniem
° 12 nagród II stopnia -w tym 5 ex aequo z wyróżnieniem
° 12 nagród III stopnia
° 10 nagród IV stopnia
° 1 nagrodę V stopnia
° 4 podziękowania za udział w Konkursie
.


A oto lista nagrodzonych:


Laureatami równorzędnych nagród I stopnia z wyróżnieniem zostali:

 1. Weronika Strzelec -uczennica klasy III 3 Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
 2. Wiktoria Grzelachowska -uczennica klasy 1 b Gimnazjum nr 60 w Poznaniu
 3. Zuzanna Michalak -uczennica IX LO im. K. Libelta w Poznaniu
 4. Karolina Piesik -uczennica IX LO im. K. Libelta w Poznaniu
 5. Maciej Rembowski -uczeń IX LO im. K. Libelta w Poznaniu

Laureatami równorzędnych nagród I stopnia zostali:

 1. Katarzyna Cichocka -uczennica klasy 6 b Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 2. Karolina Graczyk -uczennica klasy 6 d Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 3. Mikołaj Jankowski -uczeń klasy 6 e Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 4. Ewa Majchrzak -uczennica klasy 6 d Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 5. Jędrzej Nowak -uczeń klasy 6 a Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 6. Maluchy z Prywatnego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym en bloc

Laureatami równorzędnych nagród II stopnia z wyróżnieniem zostali:

 1. Sandra Napierała -uczennica klasy 6 a Szkoły Podstawowej nr 5 im. Prof. A. Wodziczki w Swarzędzu
 2. Zuzanna Dziamska -uczennica klasy 2 d Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 3. Ewa Lehmann -uczennica klasy 2 a Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 4. Joanna Woźna -uczennica klasy 3 b Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 5. Alicja Kociemba - uczennica klasy 1 h IV LO im. KEN w Poznaniu

Laureatami równorzędnych nagród II stopnia zostali:

 1. Zuzanna Dutkiewicz -uczennica klasy 6 e Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 2. Stanisław Panek -uczeń klasy 2 d Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 3. Paweł Welman -uczeń klasy II 2 Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
 4. Aleksandra śledziejowska -uczennica klasy II g 1 Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
 5. Maria Jójka -uczennica klasy 2 a LO Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
 6. Maluchy z Przedszkola nr 44 im. Janusza Korczaka w Poznaniu en bloc
 7. Maluchy z Prywatnego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym en bloc

Laureatami równorzędnych nagród III stopnia zostali:

 1. Marcin Łysiak -uczeń klasy 6 e Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 2. Joanna Urbańska -uczennica klasy 6 b Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 3. Michał Kornosz -uczeń klasy 1 a Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu
 4. Marta Madalińska -uczennica klasy 1 b Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu
 5. Paulina Wojciechowska -uczennica klasy II 2 Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
 6. Natalia Kaczmarek -uczennica klasy 1 b Gimnazjum nr 60 w Poznaniu
 7. Anna Iwanow -uczennica klasy 1 c Społecznego Gimnazjum nr 1 STO im. św. U. Ledóchowskiej w Poznaniu
 8. Maria Stawińska -uczennica klasy 1 a Społecznego Gimnazjum nr 1 STO im. św. U. Ledóchowskiej w Poznaniu
 9. Marek Haremza -uczeń klasy 2 a Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lelewela w Poznaniu
 10. Justyna Stanisławska -uczennica klasy 2 c LO Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
 11. Maria Wawrzyniak -uczennica klasy 2 c LO Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
 12. Maluchy z Przedszkola "Pod Wesołą Chmurką" w Tarnowie Podgórnym en bloc

Laureatami równorzędnych nagród IV stopnia zostali:

 1. Karolina Dziadura -uczennica klasy 6 b Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 2. Wojciech Kordy -uczeń klasy 6 b Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 3. Bartosz Bednarek -uczeń klasy 6 a Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dą browskiej w Poznaniu
 4. Adrian Cyplik -uczeń klasy 1 a Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 5. Magdalena Jakóbczyk -uczennica klasy 2 d Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 6. Anita Olszyna -uczennica klasy 1 a Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 7. Sonia Ratajczyk -uczennica Gimnazjum nr 29 im. Ch. de Gaulle`a w Poznaniu
 8. Karolina Kmieciak -uczennica klasy III 3 Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
 9. Joanna Bednarek -uczennica klasy 1 b VI LO im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 10. Beata Graczykowska -uczennica klasy 1 a XVI LO im. Ch. de Gaulle`a w Poznaniu

Laureatką nagrody V stopnia została:

Bogna Budzianowska -uczennica klasy 1 f Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu


Podziękowania za udział w Konkursie otrzymali:

 1. Wojciech Matecki -uczeń klasy 6 b Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 2. Agnieszka Hoffmann -uczennica klasy 2 a Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 3. Natalia Matuszewska -uczennica klasy 2 c Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 4. Kaja Szwarczyńska -uczennica klasy 1 b Społecznego Gimnazjum nr 1 STO im. św. U. Ledóchowskiej w Poznaniu


   Opiekunowie przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży zostali decyzją Komisji Konkursowej uhonorowani podziękowaniami za przygotowanie i opiekę merytoryczną nad konkursowiczami oraz za reprezentowanie swych placówek w Konkursie.Oto lista adresatów Podziękowań: 1. Pani mgr Małgorzata Andrzejewska -Społeczne Gimnazjum nr 1 STO im. św. U. Ledóchowskiej w Poznaniu
 2. Pani mgr Paulina Dąbrowska -Bobak -Prywatne Przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym
 3. Pani mgr Kinga Jaszczak -IX LO im. K. Libelta w Poznaniu
 4. Pani mgr Anna Jedwabna -Prywatne Przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym
 5. Pani mgr Joanna Kargel -Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu
 6. Pani mgr Magdalena Kostuj -Prywatne Przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym
 7. Pani mgr Sylwia Linowska -Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu
 8. Pani mgr Sabina Machowina - Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką" w Tarnowie Podgórnym
 9. Pani mgr Maria Nowaczyk -VI LO im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 10. Pani mgr Anita Pawlak -Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu
 11. Pani dr Grażyna Polarczyk -Przedszkole nr 44 im J. Korczaka w Poznaniu
 12. Pani mgr Iwona Póda -Gimnazjum nr 60 w Poznaniu
 13. Pani mgr Barbara Rożnowska -Kwita -LO Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
 14. Pani mgr Małgorzata Spaleniak -Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 15. Pani mgr Magdalena Tomczyk -Prywatne Przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym
 16. Pani mgr Elżbieta Walentynowicz -Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 17. Pani mgr Małgorzata Walkowiak -Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
 18. Pani mgr Danuta Warguła -Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
 19. Pani mgr Ewa Wieczorek -Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. A. Wodziczki w Swarzędzu
 20. Pani mgr Małgorzata Wierszuła -Gimnazjum nr 26 im J. Tischnera w Poznaniu
 21. Pan mgr Krzysztof Kostka -Gimnazjum nr 29 im. Ch. de Gaulle`a w Poznaniu
 22. Pan mgr Kazimierz Piwowarski -Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu
 23. Pan mgr Maciej Woźniak -Prywatne Przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym
 24. Pan mgr Leszek Żurkiewicz -IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu


Wszystkim Nauczycielom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Początek strony

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
Wszelkie Prawa Zastrzeżone