Cyryl Ratajski

Prezydent Cyryl Ratajski

Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast


Strona Bractwa      Bractwo      Historia Bractwa      Regulamin Bractwa


Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast    W styczniu 1995 roku został zwołany Sejmik Młodych Miłośników Starego Krakowa. Przybyli na niego Goście postanowili wykorzystać krakowskie doświadczenia w swoich, historycznych i pięknych miastach.

    W sierpniu 1996 roku na Drugim Krajowym Spotkaniu Młodych Miłośników Starych Miast powołano Ogólnopolską Federację Grup Młodzieży zajmujących się dziejami i zabytkami. W lutym 1997 roku przyjęto regulamin federacji, która otrzymała nazwę Bractwa oraz wybrano tymczasową Radę (Zarząd).

    Od 40 lat z powodzeniem rozwija zainteresowania młodych ludzi historią sztuki europejskiej, architekturą i zbiorami muzealnymi Krakowa. Propaguje również możliwości pełniejszego wykorzystania walorów turystycznych miasta.

Regulamin głosi:

  Głównym celem Bractwa jest upowszechnianie wśród młodych mieszkańców znajomości dziejów i zasobów zabytkowych swoich miast, a w szczególności:

1.  W powiązaniu z dziejami swojego miasta pogłębianie wiedzy z historii Polski i Europy, lepsze poznanie historii i sztuki, znajomości funkcjonowania miast i życia ich mieszkańców w przeszłości;

2.  Poznawanie problemów ochrony zabytków i na miarę swoich możliwości przyczynianie się do ich rozwiązywania;

3.  Rozważanie możliwości pełniejszego wykorzystania zabytkowego charakteru miasta do podnoszenia poziomu kulturalnego i gospodarczego jego społeczności;

4.  Przysposabianie najbardziej zaangażowanych młodych ludzi do roli popularyzatorów wiedzy o dziejach i zabytkach miasta oraz działalności w jego samorządzie.Zarząd BractwaStarszy Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast: Pani Aldona Garbacz -Klempka, Centrum Młodzieży w Krakowie, tel. 0 601 46 40 16, mail: aldona.garbacz-klempka@wp.plCzłonkowie Zarządu:Mariusz Polarczyk, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania w Poznaniu

Jarosław Gałka, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Olkuszu

Jacek Błoński, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu


Kontakt z BractwemBractwo Młodych Miłośników Starych Miast przy Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, tel. (012) 422-68-41 w. 55, fax (012) 422 52.

Początek strony

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
Wszelkie Prawa Zastrzeżone