Spotkanie z Prezydentem Miasta Ryszardem Grobelnym.
Autor: Krzysztof Gmerek   

Prezentowane w Galerii zdjęcia są dokumentacją spotkania z Prezydentem Stołecznego Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym, jakie odbyło się w styczniu 2009 roku pod auspicjami naszego Towarzystwa.

Spotkanie pod hasłem "Co boli Poznaniaków" zgromadziło Członków TMMP oraz przybyłych Gości, w tym licznych dziennikarzy.

 W jego trakcie zebrani zadawali Panu Prezydentowi wiele pytań, na które otrzymywali brewilokwentne odpowiedzi. 

 Prezydent obiecał, iż spotkanie z jego udziałem zostanie niechybnie powtórzone.

Zdjęcia