Władze TMMP
Autor: Krzysztof Gmerek   

Zarząd


Prof. dr hab. Antoni Szczuciński -Prezes mail: antonisz@amu.edu.pl

mgr Mariusz Polarczyk -Wiceprezes, Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

Krzysztof Gmerek -Wiceprezes, Koordynator Warsztatów Edukacyjnych TMMP,                    Administrator Serwisu WWW, Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania

mgr Ewa Barbara Wieczorek -Członek Zarządu, Sekretarz

Maria Bączkiewicz -Członek Zarządu, Skarbnik

Irena Maria Loba -Członek Zarządu, Kierownik Biura

mgr Grażyna Arasimowicz -Członek Zarządu

mgr Małgorzata Dryjska-Łożyńska -Członek Zarządu

mgr inż. Maria Lubomira Frąckowiak -Członek Zarządu

mgr Marcin Kanoniczak -Członek Zarządu

Marek Knasiecki -Członek Zarządu

mgr Kazimierz Miler -Członek Zarządu

Krzysztof Przybyła -Członek Zarządu

dr Jan Śmiełowski -Członek Zarządu

mgr Danuta Żurkiewicz -Członek Zarządu

 Komisja Rewizyjna


mgr inż. Ryszard Piotrowski -Przewodniczący

lek. med. Krystyna Stachowska -Sekretarz

mgr Jerzy Soczka -Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Mirosława Przestacka -Członek Komisji Rewizyjnej