Władze TMMP
Autor: Krzysztof Gmerek   

Zarząd


dr hab. prof. UAM Antoni Szczuciński -Prezes

mgr Mariusz Wojciech Polarczyk -Wiceprezes, Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

Krzysztof Gmerek -Wiceprezes, Koordynator Warsztatów Edukacyjnych TMMP, Administrator Serwisu WWW

mgr Bernadeta Mika -Członek Zarządu, Sekretarz

 mgr Ewa Barbara Wieczorek -Członek Zarządu, Skarbnik

Irena Maria Loba -Członek Zarządu, Kierownik Biura

mgr Grażyna Jadwiga Arasimowicz-Banaszak -Członek Zarządu

mgr Małgorzata Dryjska-Łożyńska -Członek Zarządu

mgr inż. Maria Ludomira Frąckowiak -Członek Zarządu

dr inż. Marcin Kanoniczak -Członek Zarządu

Krzysztof Przybyła -Członek Zarządu

mgr Jan Marek Stachowiak -Członek Zarządu

dr Jan Michał Śmiełowski -Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna


mgr inż. Ryszard Czesław Piotrowski -Przewodniczący

Mirosława Kazimiera Przestacka -Członek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Kazimierz Soczka -Członek Komisji Rewizyjnej