Wydarzenia
Autor: Krzysztof Gmerek   

Jubileusz 85 -lecia TMMP


Finał Konkursu "450 -lecie Poczty Polskiej"


Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze TMMP -12. VI. 2008 r.


Konferencja prasowa Zarządu TMMP -26. VI. 2008 r.


Jubileusz 30 -lecia Klubu Sześciu Kontynentów -9. X. 2008 r.


Spotkanie z Prezydentem Miasta Ryszardem Grobelnym


Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich