Konkurs w roku 2020
Autor: Mariusz Polarczyk   

Założenia do konkursu Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w roku szkolnym 2019/2020


1. Ideą konkursu jest ukazanie roli i znaczenia Poznania jako znaczącego ośrodka rozwoju Polski. W tym roku szkolnym proponujemy dwa tematy Konkursu: "
Królewski Poznań. 725. Rocznica koronacji Przemysła II na króla Polski" oraz "75.Rocznica zakończenia II Wojny Światowej. Poznań 1945 - 2020: ludzie, zmiany, wydarzenia".

2. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
(TMMP) (
www.tmmp.poznan.pl) a realizowany przez Komisję Młodzieżową TMMP.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół poznańskich oraz z terenu Wielkopolski.

4. Formy opracowania tematu:

a) praca plastyczna (obraz, rzeźba, makieta, plakat, itp.),

b) album (fotograficzny, opisowy, itp.),

c) mapa szlaku turystycznego (wycieczka),

d) esej, film, scenariusz, utwór muzyczny,

e) inne.

Każda praca, zwłaszcza plastyczna, zaopatrzona powinna być w krótką informację dotyczącą wyboru formy i treści dzieła.

5. Zgłoszenia prac:

a) szkoła lub nauczyciel, jako opiekun – zgłoszenia pisemne, wykaz uczestników i prac do 28 lutego 2020 roku,

b) indywidualne - do 28 lutego 2020 roku,

c) przekazanie prac do TMMP do 31 marca 2020 roku,

d) liczba prac: od 3 do 5 z poszczególnych szkół,

e) praca powinna mieć tylko jednego autora,

f) praca opatrzona jest tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, nr. klasy, nazwą i adresem szkoły, datą wykonania, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna merytorycznego pracy, wykazem źródeł (bibliografia), spisem treści, paginacją stron.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu czerwcu 2020 r. (dokładny termin podany zostanie w oddzielnym zawiadomieniu).

7. Osoba do kontaktów w sprawie konkursu: Mariusz Polarczyk, Przewodniczący Komisji Młodzieżowej TMMP, Poznań, Stary Rynek 10, tel. 61 8 528 529 lub
0 501 178 302 (tmmp@poczta.fm)Protokół Komisji Konkursowej 2012


Protokół Komisji Konkursowej 2013.pdf


Protokół Komisji Konkursowej 2013.doc


Protokół Komisji Konkursowej 2014

 

Protokół Komisji Konkursowej 2015

 

Protokół Komisji Konkursowej 2016

 

Protokół Komisji Konkursowej 2019