Doktor Akademii Prof. zw. dr hab. Lech Trzeciakowski (numer specjalny 2/2012)
Autor: Mateusz Hurysz   

Streszczenie


    We wtorek 11 grudnia 2012 roku, w typowo zimowej scenerii auli biskupa Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się podniosła uroczystość odnowienia doktoratu prof. zw. dr hab. Lecha Trzeciakowskiego.

   W wypełnionej osobistościami życia naukowego auli, na czele z wojewodą wielkopolski Piotrem Florkiem, przedstawicielami Marszałka Województwa Wielkopolskiego, starosty poznańskiego, prezydenta miasta Poznania i arcybiskupa poznańskiego oraz innych instytucji naukowo-kulturalnych, a także władzami Uniwersytetu, Wydziału Historycznego, Instytutu Historii, można było dostrzec zasłużonych pracowników naukowych, przyjaciół, kolegów i koleżanki oraz uczniów nestora poznańskiej Klio.

    Odnowienie doktoratu jest dla całej społeczności akademickiej Almy Mater wyjątkowym wydarzeniem. Wespół z tytułem doktora honoris causa stanowi najwyższe wyróżnienie w świecie naukowym. Przy czym doktor honorowy ma charakter zewnętrzny i jest przyznawany wybitnym uczonym, którzy nie są powiązani z macierzystą uczelnią. Zaś odnowienie doktoratu nosi prymat najwyższej godności wewnętrznej, honorowującej w szczególny sposób swojego wychowanka.

   Aby podkreślić znaczenie dorobku naukowego osoby, której kariera naukowa rozpoczęła się od studiów doktoranckich, uczelnia ma prawo do uroczystego odnowienia doktoratu. Ranga takiego wydarzenia jest porównywalna z przyznaniem doktoratu. Doktor akademii może przystąpić do uroczystego odnowienia doktoratu po upływie 50 lat od daty nadania stopnia naukowego doktora, po przeprowadzeniu stosownej procedury.

   Gratulując Panu prof. zw. dr hab. Lechowi Trzeciakowskiemu odnowienia tej pięknej tradycji akademickiej, życząc jak najlepszego zdrowia, dalszego owocnego działania na niwie naukowej i popularyzatorskiej na rzecz środowiska uniwersyteckiego Poznania, Wielkopolski i Polski przypomnijmy tytuł dysertacji doktorskiej obronionej ponad 53 lata temu. W 1959 roku magister Lech Trzeciakowski został przyjęty w poczet doktorów za obronę pracy pt. ,,Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-1894)’’ wydana drukiem w 1960 roku – promotor prof. Witold Jakóbczyk (recenzentami doktoratu był niezwykle zasłużony dla Poznania Janusz Pajewski, inicjator nadania poznańskiemu uniwersytetowi imienia Adama Mickiewicza w 1955 roku i Kazimierz Piwarski, polski historyk, badacz nowożytnych i najnowszych dziejów na Uniwersytecie Jagiellońskim, w auli Lubrańskiego, dnia w 17 czerwca 1959 roku). Czy to nie jest piękne zrządzenie losu, że odnowa doktoratu odbyła się w tym samym miejscu po ponad pół wieku?

      Mateusz Hurysz

Pełen tekst artykułu