Poznaniacy w kulturze światowej
Autor: Mateusz Hurysz   

Streszczenie

Poznaniacy w kulturze światowej

"Przedmiotem kultury będzie wszystko to, co przyjmie czysty i szlachetny

skarbiec ludzkości, co odrzuci to znaczy, że nigdy nim nie było.

Historia nie raz pokazała, co przetrwało,

a co zginęło w czeluściach i mrokach przeszłości"

     Jeśli przyjrzymy się i głęboko zastanowimy nad panteonem wybitnych Poznaniaków i tym samym Wielkopolan oraz Polaków zauważymy, że wykształca nam się interesujący obraz, który jest odbiciem świadomości mieszkańców naszego miasta, bo tak wynika z ogólnej koncepcji kreowania tożsamości regionalnej przez ludzi nauki i kultury oraz władz miasta, samorządu i województwa.

     Gdyby zapytać, który Poznaniak wniósł największy wkład do kultury świata, a więc tym samym zasługuje na miano największego Poznańczyka, bowiem wartość kultury należy do największych i najbardziej pożądanych cnót człowieka i jest ponadczasowym dorobkiem każdej cywilizacji, byłaby to kwestia nie do rozstrzygnięcia.

     Tekst niniejszy nie ma celu, wybrania spośród wszystkich ,,tego największego’’, gdyż takie założenie jest u podstaw zgubne. Wartości duchowe, a takie należy postrzegać myśląc przede wszystkim o kulturze, nie poddają się rankingom, lecz żądzą się swoimi prawami i nie podlegają ocenie statystycznej.

     Samo pojęcie kultury pochodzi bezpośrednio ze świata starożytnego, kiedy to człowiek po raz pierwszy w dziejach wytworzył w swojej cywilizacji podstawy dorobku myślowego, które zwiemy kulturą. Ile razy słyszymy w różnych miejscach publicznych, w środkach masowych o kulturze? – i to nie rzadko w odniesieniu dorosłych do młodzieży i dzieci, że brak im kultury. Rzadko bijemy się w pierś mówiąc do siebie: zachowałem/am się niekulturalnie.

     O kulturze napisano niezliczoną ilość artykułów, książek i prac naukowych z różnych dziedzin życia, w szczególności w naukach humanistycznych. Każdy autor zajmując się wielkim tematem musi ulec pewnym uproszczeniom. Nie inaczej będzie i tym razem. Mówiąc o Poznaniakach, należy mieć na uwadze nie tylko wielkie osoby, które urodziły się w tym mieście, lecz także takie postacie, które były związane z tym miastem lub regionem i wyraźnie w ich życiorysach odbił się epizod poznański. Jest to poza urodzeniem i śmiercią, działalność naukowa, pobyt, który miał wpływ na dalszą przyszłość lub odwrotnie – osiadła tutaj po swoich sukcesach taka osoba, to też Poznaniak. Kryteria zostały tak obrane, aby rzeczywiście nie zostały pominięte osoby, o których możemy powiedzieć, iż są Poznaniakami, a nie koniecznie tylko Poznańczykami.

    Pomysł podjęcia się tego tematu powstał wskutek dostrzeżenia całkowitego braku zarówno w literaturze fachowej, jak i popularnonaukowej udziału oraz roli Poznaniaków w skarbcu kultury ludzkości.

      Mateusz Hurysz

Pełen tekst artykułu