Finał Warsztatów -Edycja 2008
Autor: Krzysztof Gmerek   

Komisja Młodzieżowa dokonała na swym posiedzeniu oceny nadesłanych prac konkursowych o tematyce warsztatowej "Wiem co¶ więcej o Poznaniu". Przyznano 5 pierwszych, 6 drugich oraz 7 trzecich nagród. Wręczenie nagród laureatom odbyło się w dniu 3 kwietnia 2009 r., w Sali Audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, o godzinie 17.00. A oto lista nagrodzonych:    Roksana Lissek uczennica klasy III A Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu -I Nagroda

    Damian Konieczny uczeń klasy III D SP 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu -I Nagroda

    Klaudia Łużyńska uczennica klasy V F Szkoły Podstawowej nr 5 im. Prof. A. Wodziczki w Swarzędzu -I Nagroda

    Aleksandra Mizera uczennica klasy VI E Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu -I Nagroda

    Joanna Brzozowska uczennica klasy III C Gimnazjum Nr 54 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu -I Nagroda


    Paulina Cejba uczennica klasy III A Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu -II Nagroda

    Witold Bilski uczeń klasy III D SP 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu -II Nagroda

    Szymon Nowak uczeń klasy III D III D SP 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu -II Nagroda

    Marta Wojnowska uczennica klasy III D SP 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu -II Nagroda

    Sergiusz Włodarczyk uczeń klasy IV A Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu -II Nagroda

    Aleksandra Kluczyńska uczennica klasy III C Gimnazjum Nr 54 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu -II Nagroda

   

    Natalia Ratajczak uczennica klasy III G Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu -III Nagroda

    Klara Burzyńska uczennica klasy III D SP 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu -III Nagroda

    Monika Bukowska uczennica klasy IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu -III Nagroda

    Patrycja Grabańska uczennica klasy IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu -III Nagroda

    Aleksandra Juszczak uczennica klasy IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu -III Nagroda

    Daniel Łukowiak uczeń klasy V D Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu -III Nagroda

    Adam Wardach uczeń klasy VI E Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu -III Nagroda        Nagrodzonym oraz ich Opiekunom: Paniom mgr Ewie Wieczorek oraz mgr Grażynie Beranek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu, Pani mgr Małgorzacie Hyp¶ -Wolińskiej z SP 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu, Pani mgr Marii Wechcie z Gimnazjum nr 54 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz Pani mgr Aleksandrze Kędzierskiej z SP nr 5 im. Romualda Traugutta serdecznie gratululemy!

Relacja zdjęciowa