Regulamin Bractwa
Autor: Krzysztof Gmerek   
Regulamin Bractwa M這dych Mi這郾ików Starych Miast

§ 1


1.   Bractwo M這dych Mi這郾ików Starych Miast (w skrócie nazywane dalej Bractwem) jest ogólnopolsk federacj zorganizowanych zespoów uczniów o zainteresowaniach dziejami i zabytkami swoich miast.

2.   Bractwo dzia豉 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale mo瞠 te obejmowa swoim zasi璕iem historyczne miasta polskie, znajduj帷e si poza granicami.

3.   Siedzib Bractwa jest Kraków.


§ 2


    Gównym celem Bractwa jest upowszechnianie w鈔ód m這dych mieszka鎍ów znajomo軼i dziejów i zasobów zabytkowych swoich miast, a w szczególno軼i:

1.   W powi您aniu z dziejami swojego miasta pog喚bienie wiedzy z historii Polski i Europy, lepsze poznanie historii sztuki, znajomo軼i funkcjonowania miast i 篡cia ich mieszka鎍ów w przesz這軼i;


2.  Poznawanie problemów ochrony zabytków i na miar swoich mo磧iwo軼i przyczynianie si do ich rozwi您ywania;


3.   Rozwa瘸nie mo磧iwo軼i pe軟iejszego wykorzystania zabytkowego charakteru miasta do podnoszenia poziomu kulturalnego i gospodarczego jego spo貫czno軼i;


4.   Przysposabianie najbardziej zaanga穎wanych m這dych ludzi do popularyzowania wiedzy o dziejach i zabytkach miast oraz do dzia豉lno軼i w jego samorz康zie.


§ 3


Do osi庵ania za這穎nych celów s逝篡 Bractwu zespó form, metod i 鈔odków dzia豉nia, a w鈔ód nich:


1.  Organizowanie si uczniów szkó 鈔ednich i studentów w samorz康ne ko豉 mi這郾ików swojego miasta.

2.   Zdobywanie zespo這wo odznaki "Mi這郾ik Miasta" przez zwiedzanie tras, obiektów i zbiorów oraz poznawanie podstawowych funkcji organizmu miejskiego.

3.   Zdobywanie indywidualnie i zespo這wo tytu逝 "M這dzie穎wego Przewodnika po...", polegaj帷e na przyswajaniu sobie wiedzy i praktycznych umiej皻no軼i oprowadzania osób i grup po zabytkowej cze軼i miasta oraz muzeach.

4.  Prowadzenie ogólnopolskiego, cyklicznego i wieloetapowego konkursu historycznego, zwi您anego tematycznie ze starymi miastami.

5.   Poznawanie innych miast przez wymian wycieczek kó mi璠zy sob na zasadach wzajemno軼i.

6.   Organizowanie wypraw za granic, dla pog喚biania wiedzy najbardziej aktywnych cz這nków kó oraz wspomagaj帷ych ich dzia豉czy.

7.  Przeprowadzenie co roku wakacyjnych, ogólnopolskich spotka m這dych mi這郾ików starych miast, kolejno w ró積ych zabytkowych miastach.

8.   Dzielenie si dorobkiem mi璠zy miastami przez organizowanie konferencji i narad oraz poprzez publikacje w豉sne i w czasopismach.

9.   Noszenie odznaki 鈍iadcz帷ej o przynale積o軼i do bractwa.


§ 4


Bractwo sk豉da si z cz這nków zbiorowych i indywidualnych.


1.  Podstawow jednostk organizacyjn Bractwa jest ko這 mi這郾ików swojego miasta z tym, 瞠 pod poj璚iem ko豉 mog si równie mie軼i:

a.   kluby przy placówkach wychowania pozaszkolnego

b.   sekcje m這dych przy stowarzyszeniach regionalnych przyjació muzeum

c.   dru篡ny i zast瘼y harcerskie o specjalno軼i krajoznawczej

d.   fakultety lub klasy licealne o profilu historycznym

e.  inne zorganizowane grupy m這dzie篡 prowadz帷e dzia豉lno嗆 zbie積 z celami Bractwa.

2.   Nazw Bractwo zastrzega si dla Bractwa M這dych Mi這郾ików Starych Miast jako ogólnopolskiej federacji zorganizowanych zespoów uczniów o zainteresowaniach dziejami i zabytkami swoich miast.

3.  Bractwo nie narzuca swoim cz這nkom zbiorowym jakim s ko豉, wewn皻rzej organizacji i sposobu funkcjonowania, ale uwa瘸 za wskazane, aby ko豉 z這穎ne w ca這軼i lub w cz窷ci z osób niepe軟oletnich posiada造 opiekuna, jakim mo瞠 by pedagog, pracownik muzeum lub doros造 dzia豉cz stowarzyszenia.

4.  Je瞠li w mie軼ie dzia豉 wi璚ej ni jedno ko這, to razem tworz one kr庵 Bractwa. Wówczas kr庵 jest zbiorowym cz這nkiem Bractwa.

5.   Cz這nkami Bractwa mog by studenci, je瞠li jako uczniowie byli ju uczestnikami kó, albo pe軟i funkcje w Bractwie.

6.   Cz這nkiem Bractwa zostaje si w momencie z這瞠nia stosownej deklaracji na pi鄉ie. W wypadku rezygnacji z cz這nkostwa deklaracja jest zwracana. Deklaracje przyjmuje Rada Bractwa, mo積a te zwróci deklaracj z w豉snej inicjatywy.

Deklaracja cz這nkowska aktualizowana jest ka盥ego roku.


§ 5


Bractwo posiada samorz康.


1.   Najwy窺z w豉dz jest Wielka Rada Bractwa, zbieraj帷a si raz do roku z okazji kolejnego Zjazdu M這dych Mi這郾ików Starych Miast.


a)   Udzia w Wielkiej Radzie Bractwa bior delegacje miast, w których dzia豉j ko豉 lub kr璕i Bractwa.


b)  Wielka Rada Bractwa wybiera Zarz康 Bractwa kieruj帷y bie膨c dzia豉lno軼i Bractwa.


c)   Wielka Rada Bractwa uchwala lub zmienia regulamin Bractwa, przyjmuje roczny program dzia豉nia, mo瞠 te przyznawa godno嗆 honorowego cz這nka Bractwa.


2.   Zarz康 Bractwa sk豉da si ze Starszego Bractwa (Prezesa) oraz trzech cz這nków.


3.   Rada Bractwa sk豉da si z przedstawicieli miast cz這nkowskich Bractwa. Zbiera si ona dwukrotnie w ci庵u roku.

    Ka盥e miasto cz這nkowskie wyznacza dwóch przedstawicieli do Rady; przynajmniej jednym z nich powinien by przedstawiciel m這dzie篡.


4.  Gmina Kraków zapewnia Zarz康owi Bractwa warunki funkcjonowania prze wyznaczenie placówki -opiekuna, któr jest Centrum M這dzie篡 w Krakowie.


5.   Bractwo nie zabiega o uzyskanie osobowo軼i prawnej i nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej, korzysta z uprawnie posiadanych przez placówk -opiekuna lub stowarzyszenia lub te fundacje wspó責zia豉j帷e z Bractwem.


6.   Ze wzgl璠ów wychowawczych uczestnicy kó wnosz sta貫 sk豉dki. Sk豉dki s wykorzystywane w ko豉ch i kr璕ach na cele programowe.


§ 6


    Bractwo mo瞠 by rozwi您ane uchwa陰 Wielkiej Rady Bractwa wi瘯szo軼i 2/3 g這sów przy obecno軼i co najmniej po這wy upowa積ionych delegacji miast. Rada Bractwa mo瞠 og這si rozwi您anie Bractwa jako skutek zaniku dzia豉lno軼i.