Zdjęcia z wycieczki do Rezerwatu Meteoryt Morasko
Autor: Krzysztof Gmerek   
Prezentowane zdjęcia dokumentują wycieczkę do Rezerwatu Meteoryt Morasko, która odbyła się w dniu 22 września 2007  roku. W wycieczce tej udział wzięła młodzież z Gimnazjum nr 57 im. K. K. Baczyńskiego, pod opieką mgr Danuty Warguły oraz dzieci ze SP nr 5 im. Prof. A. Wodziczki (Swarzędz), pod opieką mgr Ewy Wieczorek. Wycieczka została zorganizowana przy współudziale Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra.
Całość prowadził Koordynator Warsztatów Krzysztof Gmerek.


Zdjęcia